Aktuális hírek

 

Erősödés a magyar-brit kapcsolatok terén: újabb titokvédelmi megállapodás aláírása Budapesten

Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára 2023. október 12. napján, Budapesten aláírta a Magyarország és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kétoldalú megállapodást a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről. Az egyezmény aláírása a két állam közötti kapcsolatok további erősödésének alapja lesz. A megállapodás szövege a 2023. évi LXXIX. törvénnyel kihirdetésre került, ám hatályba még nem lépett.

 

Erősödés a magyar-szerb kapcsolatok terén: újabb titokvédelmi megállapodás aláírása Palicson

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2023. június 20. napján, Palicson, a Magyar-Szerb Stratégiai Együttműködési Tanács ülésének keretében írta alá a Magyarország és a Szerb Köztársaság közötti kétoldalú megállapodást a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről. Az egyezmény aláírása a két állam közötti kapcsolatok további erősödésének biztos fundamentuma. A megállapodás szövege a 2023. évi LXVII. törvénnyel kihirdetésre került, ám hatályba még nem lépett.
Elektronikus Biztonsági Követelmények változása

Az Elektronikus Biztonsági Követelmények 4.1 verziója 2023. április 19. napon kiadásra került, amely a minősített adatokat feldolgozó rendszerekre vonatkozó szabályok tekintetében módosult. Az új dokumentumok és az azokhoz kapcsolódó megváltoztatott kérdőívek a Rendszer engedélyeztetése oldalról letölthetőek.
A magyar-boszniai kapcsolatok további erősödése titokvédelmi megállapodás aláírása kapcsán

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Selmo Cikotic boszniai nemzetbiztonsági miniszter 2021. október 19. napján, Bécsben aláírta a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló, Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa közötti kétoldalú megállapodást. Az egyezmény aláírása biztos alapot nyújt a két állam közötti kapcsolatok további erősítése számára. A külgazdasági és külügyminiszter 18/2023. (VII. 14.) KKM közleményében foglaltak alapján az egyezmény 2023. július 1. napjától hatályos.
2021. július 9-től NEM kell telephely biztonsági tanúsítvány a Paks II projektekhez!

1. A szerződéskötéshez elegendő, ha a gazdasági szereplő az Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett jegyzéken szerepel.
2. A Paks II TBT-k a törvény erejénél fogva – erre irányuló eljárás lefolytatása nélkül – visszavonásra kerülnek, ez azonban nem érinti a már megkötött szerződések érvényességét.

2021. június 8-án a Magyar Közlönyben megjelent a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény (a továbbiakban: Projekttörvény), a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.), a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.), valamint az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) módosítása, amelyek a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházással összefüggő szerződés, illetve alvállalkozói szerződés megkötéséhez kapcsolódó feltételeket módosítják. A jogszabályi változások 2021. július 9-én lépnek hatályba.

A Projekttörvény 3. § (1) bekezdése a módosítás eredményeként – 2021. július 9-ét követően – nem írja elő a Megvalósítási Megállapodások végrehajtására irányuló szerződésekben részt vevő gazdasági szereplők esetében a telephely biztonsági tanúsítvány vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány meglétét, kizárólag a Vbt. szerinti – az Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett – jegyzéken történő szereplést. Azon gazdálkodó szervezetek, amelyek telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek a Vbt. 116. § (1) bekezdés a) pontja alapján a fenti jegyzéken szerepelnek.

A 2020. július 1-jét megelőzően kiadott telephely biztonsági tanúsítvány, amely a gazdálkodó szervezetet kizárólag a Projekttörvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés vagy alvállalkozói szerződés megkötésére jogosította fel (a továbbiakban: Paks II TBT) a Korm. rendelet módosítása eredményeként visszavonásra kerül, azonban a Vbt. 174. §-ának módosítása biztosítja, hogy e szervezeteket a Paks II TBT kiállítását követő öt évig – minden további intézkedés nélkül – jegyzéken szereplőnek kell tekinteni.

A telephely biztonsági tanúsítvány meglétéhez kötött, már létrejött szerződések érvényességét a jogszabálymódosítás nem érinti, mindaddig amíg a gazdasági szereplő a fenti jegyzéken szerepel.
Erősödés a magyar-luxemburgi kapcsolatok terén: újabb titokvédelmi megállapodás aláírása Budapesten

Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és Őexc. Marc Ungeheuer luxemburgi nagykövet 2018. szeptember 5. napján, ünnepélyes keretek között Budapesten, a Belügyminisztrériumban írta alá a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya és Magyarország Kormánya közötti kétoldalú megállapodást a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről. Az egyezmény aláírása a két állam közötti kapcsolatok további erősödésének biztos fundamentuma.
A magyar-német kapcsolatok további erõsítése titokvédelmi megállapodás aláírása kapcsán

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár és Õexc. Volkmar Karl Wenzel német nagykövet 2018. augusztus 23. napján, ünnepélyes keretek között Budapesten írta alá a minõsített adatok kölcsönös védelmérõl szóló, Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú megállapodást. Az egyezmény aláírása biztos alapot nyújt a két állam közötti kapcsolatok további erõsödése számára.
Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Biztonsági Felügyelet eljárásaira vonatkozóan

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése értelmében a gazdálkodó szervezetek a 2. § (1) bekezdése szerinti ügyek tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet eljárásai tekintetében az elektronikus ügyintézés az ÁNYK űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás, valamint a Belügyminisztérium honlapjáról elérhető e-Papír szolgáltatás segítségével biztosított.

A nyomtatványok beküldésére vonatkozó információt az ÁNYK űrlapbenyújtási-támogatási szolgáltatásra vonatkozóan a „Kitöltési útmutató” tartalmaz.

Az e-Papír szolgáltatás igénybevétele esetén nyomtatvány kizárólag PDF formátumban csatolható az alábbiak szerint:

- a csatolt nyomtatványok mindegyike legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, vagy

- a hitelesen aláírt papír alapú dokumentum eredetivel mindenben egyező elektronikus változata.

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet eljárásai kezdeményezéséhez a nyomtatványok elérhetőek a Dokumentumok menüpont alatt.
Archív hírek