Telephely biztonsági tanúsítványokGazdálkodó szervezet „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű szerződés végrehajtásában, valamint „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adat felhasználásával járó, és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti, minősített adat átadásával járó beszerzési eljáráson csak akkor vehet részt, ha a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) a megfelelő szintű telephely biztonsági tanúsítványt (a továbbiakban: TBT) vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt (a továbbiakban: egyszerűsített TBT) részére kiállította.Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány

(a továbbiakban: egyszerűsített TBT) kiadására irányuló eljárás megindításához benyújtandó dokumentumok:


Cég-adatlap Egyszerűsített TBT

Biztonsági kérdőív
Minta a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentéshez (418/2016. (XII.14.) Korm. rend.)

A nemzeti egyszerűsített TBT kiadására irányuló eljárás megindítását a gazdálkodó szervezet az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: IpR.) 3. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) honlapján közzétett, kitöltött Cég-adatlap Egyszerűsített TBT, valamint az IpR. 4. § (5) bekezdésében meghatározott személyek által kitöltött biztonsági kérdőív Felügyeletre történő megküldésével kérheti.

A gazdálkodó szervezet vezetőjének a cégellenőrzés, illetve nemzetbiztonsági ellenőrzések befejezéséről szóló tájékoztató levél kézhezvételét követően kell megküldenie a Felügyelet részére az alábbi dokumentumokat:

Adatlap nemzeti személyi biztonsági tanúsítvány igényléséhez

Egyetértés kérése gazdálkodó szervezetnél biztonsági vezető kinevezéséhez

A biztonsági vezető foglalkoztatásának feltételeit a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III.26.) Korm. rendelet 5. §-a tartalmazza.

A tanfolyamról, illetve vizsgáról részletes információ: https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/titkos-ugykezeloi-vizsga/altalanos-informaciokA telephely biztonsági tanúsítvány

(a továbbiakban: TBT) kiadására irányuló eljárás megindításához benyújtandó dokumentumok


Cég-adatlap TBT

Biztonsági kérdőív
Minta a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentéshez (418/2016. (XII.14.) Korm. rend.)

A nemzeti TBT kiadására irányuló eljárás megindítását a gazdálkodó szervezet az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: IpR.) 3. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) honlapján közzétett, kitöltött Cég-adatlap TBT, az IpR. 4. § (4) bekezdésében meghatározott személyek által kitöltött biztonsági kérdőív Felügyeletre történő megküldésével kérheti.

A gazdálkodó szervezet vezetőjének a cégellenőrzés, illetve a nemzetbiztossági ellenőrzések befejezéséről szóló tájékoztató levél kézhezvételét követően kell megküldenie a Felügyelet részére az alábbi dokumentumokat:

Adatlap nemzeti személyi biztonsági tanúsítvány igényléséhez

Egyetértés kérése gazdálkodó szervezetnél biztonsági vezető kinevezéséhez

A biztonsági vezető foglalkoztatásának feltételeit a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III.26.) Korm. rendelet 5. §-a tartalmazza.

A tanfolyamról, illetve vizsgáról részletes információ: https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/titkos-ugykezeloi-vizsga/altalanos-informaciok


Nyomtatvány (kérdőív) gazdálkodó szervezetek részére a minősített adatok kezelésének engedélyezéséhez

Nyomtatvány (kérdőív) gazdálkodó szervezetek részére a minősített adatok elektronikus feldolgozásának engedélyezéséhez

A gazdálkodó szervezetnek el kell készíteni az alábbi dokumentumokat:
Biztonsági Szabályzat gazdálkodó szervezetek részére

Az adminisztratív biztonság körébe tartozó dokumentumok:

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet VII. fejezete alapján a főnyilvántartó könyvre, valamint a minősített adat kezelésére alkalmas iratkezelési segédletekre vonatkozó ajánlott minták:

A felhasználói engedélyre és a titoktartási nyilatkozatra vonatkozó ajánlott minta:
Felhasználói engedély és titoktartási nyilatkozat

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) egységesen határozza meg a nemzeti és a NATO, illetve az EU minősített adatok kezelésének rendjét. Ennek megfelelően, amennyiben a gazdálkodó szervezet rendelkezik nemzeti minősített adatok kezelésére jogosító TBT-vel, és megteremtette a NATO, illetve az EU minősített adatok kezelésének személyi, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeit is, akkor részére kiadható a NATO, illetve az EU TBT is.

Az a gazdálkodó szervezet, mely nemzeti egyszerűsített TBT-vel rendelkezik, kérheti a NATO, illetve EU egyszerűsített TBT kiadását. A jogszabály lehetőséget teremt arra is, hogy a nemzeti TBT-vel rendelkező gazdálkodó szervezet – amennyiben nem kívánja megteremteni a NATO, illetve az EU minősített adatok kezelésének adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeit – kérelmezze az egyszerűsített NATO, illetve EU TBT kiadását.„Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat kezelése


„Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat gazdálkodó szervezetnek történő átadását a Mavtv. alapján a minősített adatot kezelő szerv vezetője akkor engedélyezheti, ha a gazdálkodó szervezet a „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatra előírt személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeknek megfelel. A személyi, fizikai és adminisztratív biztonság tekintetében a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III.26.) Korm. rendelet az irányadó. Vagyis „Korlátozott terjesztésű!” projektben történő részvétel esetén a jogszabályokban foglalt személyi, fizikai és adminisztratív biztonsági előírásoknak teljesülni kell, de nincs szükség sem TBT-re vagy egyszerűsített TBT-re, sem személyi biztonsági tanúsítványokra, sem a Felügyelet által kiadott adatkezelési engedélyre.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatok számítógépen történő feldolgozásához rendszerengedély szükséges. A „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű rendszerengedély megszerzése érdekében a gazdálkodó szervezet a Felügyelet E-biztonsági Osztályának munkatársaihoz fordulhat.

„Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat átadásának engedélyezése gazdálkodó szervezet részére