A BIZTONSÁGI VEZETŐK FIGYELMÉBE!


A személyi biztonsági tanúsítványok (a továbbiakban: SZBT) és az SZBT-k meglétéről szóló igazolások (a továbbiakban: Igazolás) elektronikus kiadmányozásának gyorsabbá tétele és a bürokráciacsökkentés érdekében az SZBT-k és az Igazolások kiadásához eddig alkalmazott adatlapok használata 2023. május 1-től megszűnik.

2023. május 1-től az SZBT-k és az Igazolások kiadásához – a megszüntetésre kerülő adatlapokkal megegyező adattartalommal – a biztonsági vezető által kért SZBT-t vagy Igazolást szerkeszthető pdf formátumban (a továbbiakban: SZBT és Igazolás űrlap), a megfelelő adatokkal kitöltve elektronikus úton (hivatali kapu, cégkapu, NOVA SZEÜSZ) kell megküldeniük a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részére.

A hivatali kapun és a cégkapun történő küldés során a küldemény címzettjeként a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot kérjük megjelölni (KRID azonosító: 427386978)!

E-mailben küldött kérelmet elfogadni a továbbiakban nem áll módunkban, kivéve, ha technikai okok miatt a fentiek szerint történő elektronikus küldésre nincs lehetőség.

Az SZBT és Igazolás űrlapokat – ha a vonatkozó jogszabály előírja, akkor a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott biztonsági szakvélemény másolatát is – un. konténer csomagban, illetve az elektronikus levélhez csatolva kell megküldeni. Ebben az esetben a biztonsági vezető csak a konténer csomag pótlapján vagy az elektronikus levélen helyezze el az elektronikus aláírását, de a csatolmányokat (az SZBT és Igazolás űrlapokat, biztonsági szakvéleményeket) ne írja alá.

A kitöltés során az SZBT és Igazolás űrlapok rögzített elemeinek, részeinek formai és tartalmi módosítása nem megengedett, az igénylő kizárólag a vonatkozó szerkeszthető szürke mezőket jogosult adatokkal feltölteni.

Az SZBT és Igazolás űrlapokon lévő minden egyes szürke mező kitöltése után a „Tab” (Tabulátor) billentyű használatával lehetőség van a soron követő mezőre lépni, megkönnyítve ezzel a gyors kitöltést.

Az SZBT és Igazolás űrlapok az alábbi linkekre kattintva szerkeszthető pdf formátumban letölthetőek:


1. NATO SZBT belföldi munkavégzés céljából a NATO minősített adatok felhasználásához (állami szervek és gazdálkodó szervezetek részére)

2. EU SZBT belföldi munkavégzés céljából az EU minősített adatok felhasználásához (állami szervek és gazdálkodó szervezetek részére)

3. NEMZETI SZBT belföldi munkavégzés céljából a nemzeti minősített adatok felhasználásához (kizárólag gazdálkodó szervezetek részére)

4. NATO SZBT a tartós, egy hónapot meghaladó ideig külföldön vagy NATO szervnél belföldön történő munkavégzés céljából (pl. a Magyar Honvédség nemzetközi műveletei és gyakorlatai keretében, kihelyezés alkalmával, kiküldetésben, külföldi szervezetnél, külföldi székhelyű gazdálkodó szervezetnél történő munkavégzéshez)

5. EU SZBT a tartós, egy hónapot meghaladó ideig külföldön történő munkavégzés céljából (pl. a Magyar Honvédség nemzetközi műveletei és gyakorlatai keretében, kihelyezés alkalmával, kiküldetésben, külföldi szervezetnél, külföldi székhelyű gazdálkodó szervezetnél történő munkavégzéshez)

6. IGAZOLÁS (CONFIRMATION) NATO SZBT-ről rövid ideig – legfeljebb egy hónapig – tartó külföldi vagy belföldi rendezvényen való részvétel céljából (pl. konferencián, megbeszélésen, gyakorlaton való részvételhez)

7. IGAZOLÁS (CONFIRMATION) EU SZBT-ről rövid ideig – legfeljebb egy hónapig – tartó külföldi vagy belföldi rendezvényen való részvétel céljából (pl. konferencián, megbeszélésen, gyakorlaton való részvételhez)

A kitöltés megkönnyítése érdekében készült az alábbi útmutató.

Tisztelt Látogató!


Köszöntöm Önt a Nemzeti Biztonsági Felügyelet honlapján.


A több mint 20 éve működő Nemzeti Biztonsági Felügyelet 2019. január 1-je óta a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat keretében önálló feladattal és hatósági jogkörrel rendelkező igazgatósági jogállású szervként végzi a tevékenységét.

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet hatósági jogkörében ellátja a minősített adatok védelmével és kezelésével, a minősített adatot kezelő elektronikus rendszerekkel és a rejtjeltevékenységgel összefüggő engedélyezési és ellenőrzési, valamint a minősített adatot kezelő gazdálkodó szervezetek tekintetében a telephelyi iparbiztonsági hatósági tevékenységet.

Amennyiben a munkához szükséges dokumentumra, információra van szüksége vagy bővebben meg szeretné ismerni a Nemzeti Biztonsági Felügyelet tevékenységét, kérem, hogy látogasson el honlapunk többi részére is!


Minősített Adatkezelési Osztály

Iparbiztonsági Osztály

Elektronikus Biztonsági Osztály

Ellenőrzési, Együttműködési és Koordinációs Osztály