Jogszabályváltozás


2021. július 9-től NEM kell telephely biztonsági tanúsítvány a Paks II projektekhez!


1. A szerződéskötéshez elegendő, ha a gazdasági szereplő az Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett jegyzéken szerepel.
2. A Paks II TBT-k a törvény erejénél fogva – erre irányuló eljárás lefolytatása nélkül – visszavonásra kerülnek, ez azonban nem érinti a már megkötött szerződések érvényességét.


2021. június 8-án a Magyar Közlönyben megjelent a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény (a továbbiakban: Projekttörvény), a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.), a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.), valamint az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) módosítása, amelyek a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházással összefüggő szerződés, illetve alvállalkozói szerződés megkötéséhez kapcsolódó feltételeket módosítják. A jogszabályi változások 2021. július 9-én lépnek hatályba.

A Projekttörvény 3. § (1) bekezdése a módosítás eredményeként – 2021. július 9-ét követően – nem írja elő a Megvalósítási Megállapodások végrehajtására irányuló szerződésekben részt vevő gazdasági szereplők esetében a telephely biztonsági tanúsítvány vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány meglétét, kizárólag a Vbt. szerinti – az Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett – jegyzéken történő szereplést. Azon gazdálkodó szervezetek, amelyek telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek a Vbt. 116. § (1) bekezdés a) pontja alapján a fenti jegyzéken szerepelnek.

A 2020. július 1-jét megelőzően kiadott telephely biztonsági tanúsítvány, amely a gazdálkodó szervezetet kizárólag a Projekttörvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés vagy alvállalkozói szerződés megkötésére jogosította fel (a továbbiakban: Paks II TBT) a Korm. rendelet módosítása eredményeként visszavonásra kerül, azonban a Vbt. 174. §-ának módosítása biztosítja, hogy e szervezeteket a Paks II TBT kiállítását követő öt évig – minden további intézkedés nélkül – jegyzéken szereplőnek kell tekinteni.

A telephely biztonsági tanúsítvány meglétéhez kötött, már létrejött szerződések érvényességét a jogszabálymódosítás nem érinti, mindaddig amíg a gazdasági szereplő a fenti jegyzéken szerepel.


Tisztelt Látogató!


Köszöntöm Önt a Nemzeti Biztonsági Felügyelet honlapján.


A több mint 20 éve működő Nemzeti Biztonsági Felügyelet 2019. január 1-je óta a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat keretében önálló feladattal és hatósági jogkörrel rendelkező főosztályi jogállású szervként végzi a tevékenységét.

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet hatósági jogkörében ellátja a minősített adatok védelmével és kezelésével, a minősített adatot kezelő elektronikus rendszerekkel és a rejtjeltevékenységgel összefüggő engedélyezési és ellenőrzési, valamint a minősített adatot kezelő gazdálkodó szervezetek tekintetében a telephelyi iparbiztonsági hatósági tevékenységet.

Amennyiben a munkához szükséges dokumentumra, információra van szüksége vagy bővebben meg szeretné ismerni a Nemzeti Biztonsági Felügyelet tevékenységét, kérem, hogy látogasson el honlapunk többi részére is!


Minősített Adatkezelési Hatósági Osztály

Iparbiztonsági Osztály

E-biztonsági Osztály

Nemzetközi Együttműködési és Koordinációs Osztály