Minősített Adatkezelési Hatósági Osztály

A Minősített Adatkezelési Hatósági Osztály alapvető feladatként az állami szervek tekintetében végzi a minősített adatokkal kapcsolatos hatósági engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési feladatokat, gondoskodik a Felügyelet hatáskörébe tartozó, jogutód nélkül megszűnt szervek minősített iratainak felülvizsgálatáról, az állami szerveknél a jogszabályi feltételek meglétének ellenőrzését követően aláírásra előkészíti az adatkezelési engedélyt, a külföldi minősített adatokat felhasználók számára történő kiadáshoz kiadmányozásra előkészíti a személyi biztonsági tanúsítványt.
Iparbiztonsági Osztály

Az Iparbiztonsági Osztály alapvető feladata a gazdálkodó szervezetek tekintetében az iparbiztonsági hatósági tevékenység ellátása. Ennek keretében gondoskodik a „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adat felhasználásával járó és a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti beszerzési eljáráson indulni kívánó cégek iparbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezéséről.

Kezdeményezi az érintett gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését, a felhasználók személyi körének nemzetbiztonsági ellenőrzését, majd a jogszabályban előírt feltételek meglétének ellenőrzését követően aláírásra előkészíti az adatkezelési engedélyt és a nemzeti, NATO és EU telephely biztonsági tanúsítványt.

A gazdálkodó szervezeteknél nemzeti és a külföldi minősített adatokat felhasználók számára kiadmányozásra előkészíti a személyi biztonsági tanúsítványt.
E-biztonsági Osztály

Az E-biztonsági Osztály az állami szerveknél és a gazdálkodó szervezeteknél működtetett, a minősített adatot kezelő elektronikus rendszerek és a rejtjeltevékenység tekintetében végzi a hatósági engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési feladatokat, az állami szerveknél és a gazdálkodó szervezeteknél a jogszabályi feltételek meglétének ellenőrzését követően aláírásra előkészíti a rendszerengedélyt.

Az E-biztonsági Osztály végzi a nemzeti „Titkos!” és „Szigorúan Titkos!”, valamint a külföldi „Bizalmas!”, vagy annál magasabb minősítési szintű adatokat elektronikusan kezelő rendszerek és azok elemeinek elhelyezésére szolgáló helyiségek kompromittáló kisugárzás elleni védelmének mérését.
Nemzetközi Együttműködési és Koordinációs Osztály

A Nemzetközi Együttműködési és Koordinációs Osztály elsődleges feladata a Felügyelet nemzetközi szerepvállalásának elősegítése, valamint a területet érintő hazai jogszabályalkotásban való közreműködés. Mindemellett a Nemzetközi Együttműködési és Koordinációs Osztály látja el a Felügyelet valamennyi osztályának jogi támogatását is.

Nemzetközi együttműködés

A Felügyelet a nemzeti érdekek képviseletében aktívan és folyamatos jelleggel vesz részt a NATO és EU különböző bizottságaiban és munkacsoportjaiban. A Felügyelet nemzetközi színtéren való jelenlétének koordinálásáért a Nemzetközi Együttműködési és Koordinációs Osztály felelős.

Az osztály feladatai közé tartozik továbbá a két, illetve többoldalú titokvédelmi megállapodások előkészítése és koordinálása, valamint a nemzetközi rendezvények szervezésében való közreműködés is. A nemzetközi együttműködés keretében a Nemzetközi Együttműködési és Koordinációs Osztály kezdeményezi a magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését, a külföldi társhatóságok megkeresésére.

Jogalkotásban történő közreműködés

A Nemzetközi Együttműködési és Koordinációs Osztály aktívan közreműködik mind a hazai, mind a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő jogalkotásban. Tevékenységi körébe tartozik a kormány-előterjesztések és jogszabály tervezetek véleményezése, valamint a nemzetközi szerződések előkészítésével, és a már megkötött egyezmények kihirdetésével és hatálybalépésével kapcsolatos feladatok ellátása.