Iparbiztonság

 

Tájékoztató gazdálkodó szervezetek részére a projektekhez kötődő minősített adatkezelésről

Gazdálkodó szervezet „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű szerződés végrehajtásában, valamint „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adat felhasználásával járó, és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti, minősített adat átadásával járó beszerzési eljáráson csak akkor vehet részt, ha a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) a megfelelő szintű telephely biztonsági tanúsítványt (a továbbiakban: TBT) vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt (a továbbiakban: egyszerűsített TBT) részére kiállította.

A TBT kiadására irányuló eljárás: link

Az egyszerűsített TBT kiadására irányuló eljárás: link

Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: IpR.) 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott telephely biztonsági tanúsítvány (a továbbiakban: PaksII. TBT) a gazdálkodó szervezeteket kizárólag a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés, illetve alvállalkozói szerződés megkötésére jogosítja fel. Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: IpR.) 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott telephely biztonsági tanúsítvány (a továbbiakban: PaksII. TBT) a gazdálkodó szervezeteket kizárólag a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés, illetve alvállalkozói szerződés megkötésére jogosítja fel.

A Paks II. TBT kiadására irányuló eljárás: link

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) egységesen határozza meg a nemzeti és a NATO, illetve az EU minősített adatok kezelésének rendjét. Ennek megfelelően, amennyiben a gazdálkodó szervezet rendelkezik nemzeti minősített adatok kezelésére jogosító TBT-vel, és megteremtette a NATO, illetve az EU minősített adatok kezelésének személyi, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeit is, akkor részére kiadható a NATO, illetve az EU TBT is.

Az a gazdálkodó szervezet, mely nemzeti egyszerűsített TBT-vel rendelkezik, kérheti a NATO, illetve EU egyszerűsített TBT kiadását. A jogszabály lehetőséget teremt arra is, hogy a nemzeti TBT-vel rendelkező gazdálkodó szervezet – amennyiben nem kívánja megteremteni a NATO, illetve az EU minősített adatok kezelésének adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeit – kérelmezze az egyszerűsített NATO, illetve EU TBT kiadását

„Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat kezelése

„Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat gazdálkodó szervezetnek történő átadását a Mavtv. alapján a minősített adatot kezelő szerv vezetője akkor engedélyezheti, ha a gazdálkodó szervezet a „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatra előírt személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeknek megfelel. A személyi, fizikai és adminisztratív biztonság tekintetében a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III.26.) Korm. rendelet az irányadó. Vagyis „Korlátozott terjesztésű!” projektben történő részvétel esetén a jogszabályokban foglalt személyi, fizikai és adminisztratív biztonsági előírásoknak teljesülni kell, de nincs szükség sem TBT-re vagy egyszerűsített TBT-re, sem személyi biztonsági tanúsítványokra, sem a Felügyelet által kiadott adatkezelési engedélyre.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatok számítógépen történő feldolgozásához rendszerengedély szükséges. A „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű rendszerengedély megszerzése érdekében a gazdálkodó szervezet a Felügyelet E-biztonsági Osztályának munkatársaihoz fordulhat.

„Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat átadásának engedélyezése gazdálkodó szervezet részére (link)