Tájékoztató a Nemzeti Biztonsági Felügyelet eljárásaihoz kapcsolódó elektronikus ügyintézésről


Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban E-ügyintézési tv.) alapján a Nemzeti Biztonsági Felügyelet a gazdálkodó szervezetekkel hivatalos eljárásai tekintetében elektronikus ügyintézés útján tartja a kapcsolatot, a Biztonsági kérdőív és a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kapcsolódó változás bejelentés kivételével.


A Nemzeti Biztonsági Felügyeletre küldendő ügyiratok tekintetében az elektronikus ügyintézés módjai:


ÁNYK űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás: :

e-Papír szolgáltatás szolgáltatás: :

 • - hitelesen aláírt papír alapú dokumentum eredetivel mindenben egyező elektronikus változatának csatolása, vagy
 • - fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentum csatolása.

A csatolt dokumentumokat kizárólag PDF formátumban tudjuk elfogadni.

A küldemény címzettjeként mindkét esetben a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot kérjük megjelölni!

A csatolandó nyomtatványok elérhetőek a Nemzeti Biztonsági Felügyelet honlapján (www.nbf.hu).

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet által küldött ügyiratok továbbítása az alábbiak szerint történhet:

 • - elektronikus formában a Cégkapu használatával,
 • - amennyiben erre nincs mód, postai úton.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az E-ügyintézési tv. 14. § (4) bekezdése alapján, a Cégkapun küldött küldemény kézbesítettnek minősül és joghatás kiváltására alkalmas:

 • - ha a szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban,
 • - ha a szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban, vagy
 • - ha a szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

Kérjük, hogy a cége számára a Cégkapura érkező küldeményeket minden esetben kísérje figyelemmel!

A Cégkapu használatával kapcsolatos tájékoztató itt található.

Technikai segítségnyújtás, hibabejelentés (0-24): Kormányzati Ügyfélvonal

 • Magyarországról telefon, SMS: 1818
 • Külföldről: +36 (1) 550-1858
 • E-mail cím: 1818@1818.hu
 • Fax: 36 (1) 550-1819