Nemzetközi Együttműködési és Koordinációs Osztály


A Nemzetközi Együttműködési és Koordinációs Osztály elsődleges feladata a Felügyelet nemzetközi szerepvállalásának elősegítése, valamint a területet érintő hazai jogszabályalkotásban való közreműködés. Mindemellett a Nemzetközi Együttműködési és Koordinációs Osztály látja el a Felügyelet valamennyi osztályának jogi támogatását is.

Nemzetközi együttműködés

A Felügyelet a nemzeti érdekek képviseletében aktívan és folyamatos jelleggel vesz részt a NATO és EU különböző bizottságaiban és munkacsoportjaiban. A Felügyelet nemzetközi színtéren való jelenlétének koordinálásáért a Nemzetközi Együttműködési és Koordinációs Osztály felelős.

Az osztály feladatai közé tartozik továbbá a két, illetve többoldalú titokvédelmi megállapodások előkészítése és koordinálása, valamint a nemzetközi rendezvények szervezésében való közreműködés is. A nemzetközi együttműködés keretében a Nemzetközi Együttműködési és Koordinációs Osztály kezdeményezi a magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését, a külföldi társhatóságok megkeresésére.

Jogalkotásban történő közreműködés

A Nemzetközi Együttműködési és Koordinációs Osztály aktívan közreműködik mind a hazai, mind a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő jogalkotásban. Tevékenységi körébe tartozik a kormány-előterjesztések és jogszabály tervezetek véleményezése, valamint a nemzetközi szerződések előkészítésével, és a már megkötött egyezmények kihirdetésével és hatálybalépésével kapcsolatos feladatok ellátása.